Κυριακή 1 Ιουλίου 2012

Η Οργάνωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Πανελλαδικά


  

Μετά την 1η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της, που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 29-30 Οκτώβρη 2011 στο Περιστέρι, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έγινε η πρώτη μετωπική μορφή/σχηματισμός της Αριστεράς που απέκτησε  οργάνωση, μέλη και δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα.

Τα μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ συμμετέχουν σε Τοπικές και Κλαδικές Επιτροπές στις οποίες γίνεται η εγγραφή των μελών και η εκλογή αντιπροσώπων, με βάση την αρχή ένα μέλος - μία ψήφος. Κυρίαρχο όργανο κάθε Επιτροπής αποτελεί η Συνέλευση των μελών της.Οι Συνελεύσεις ορίζουν Συντονιστικές Επιτροπές, οι οποίεςέχουν την ευθύνη για το μητρώο μελών της αντίστοιχης Επιτροπής και για την εφαρμογή των αποφάσεων της συνέλευσης της Επιτροπής.

Ανώτερο όργανο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη που συγκαλείται μια φορά το χρόνο . Από την Συνδιάσκεψη εκλέγεται η Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή (ΚΣΕ) της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το Πανελλαδικό Συντονιστικό (ΠΣ).

Η Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από 21 μέλη και έχει την βασική ευθύνη της υλοποίησης των αποφάσεων της Συνδιάσκεψης και της πολιτικής λειτουργίας και εκπροσώπησης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ μέχρι την επόμενη Συνδιάσκεψη. Η έδρα της είναι στην Αθήνα, οι συνεδριάσεις της είναι ανοικτές στα μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και οι αποφάσεις της δημοσιοποιούνται. Στην ΚΣΕ η κάθε οργάνωση έχει το δικαίωμα να ορίσει ένα μέλος.

Το Πανελλαδικό Συντονιστικό αποτελείται από 101 μέλη, συγκαλείται τουλάχιστον 2 φορές τον χρόνο και εκτάκτως για σοβαρά πολιτικά ζητήματα, και εκτιμά την περίοδο, συμβάλλει στην πολιτική δράση και την πανελλαδικοποίηση της παρέμβασης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Οι συνεδριάσεις του είναι ανοικτές είναι ανοικτές στα μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, σε συγκεκριμένο και δημοσιοποιημένο τόπο και χρόνο και με ορισμένη και ανακοινωμένη θεματολογία. Από τα 101 μέλη του Πανελλαδικού Συντονιστικού τα 21 είναι αυτά της ΚΣΕ και τα υπόλιπα 80 εκλέγονται από την Συνδιάσκεψη. Επιδιώκεται η εναλλαγή και η ανανέωση των οργάνων. Το 1/3 των μελών οργάνου μπορούν να συγκαλέσουν έκτακτη συνεδρίαση του οργάνου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου